SUNNDAL FLYKLUBB                                    VINNU FLYPLASS-ENSU

SFK       

 

Bruk av Vinnu flyplass

Vinnu flyplass har godkjenning for privat bruk(tidligere "ikke allmenn bruk") og jfr. konsesjonsvilkårene kreves særskilt tillatelse fra Sunndal Flyklubb for å bruke landingsplassen.

Flyplassen er i utgangspunktet åpen for all trafikk og besøkende er hjertelig velkomne.

Det kreves likevel at alle brukere har satt seg inn i og undersøkt gjeldende flyplassinformasjon, instrukser, prosedyrer, kart, konsesjonsvilkår og operative forhold.

Flyplassen er åpen hele året, men brøytes ikke regelmessig om vinteren.

Gjerne ring hvis det er tvil om baneforhold eller ved andre spørsmål.

 

Besøkende anmodes om å skrive i besøksboka på flyplassen for registrering av flybevegelser.